Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op iemand af. Naast verdriet en pijn om het verlies, de angst over hoe nu verder, boosheid, verwarring of misschien wel opluchting moet er veel geregeld worden.
Zirkoon inspireert en stimuleert om een eigen vorm te zoeken en te vinden in het proces van afscheid nemen. Een vorm die kracht uitstraalt en betekenis geeft aan dat waar de overledene voor stond. Die troost biedt aan hen die nabestaan. Dit kan door beelden, woorden, symbolen en rituele handelingen.
Zirkoon ondersteunt in dit proces door: structuur te bieden en prioriteiten te stellen, te luisteren en mee te denken, te stimuleren om waar mogelijk dingen zelf te doen. Te regelen wat geregeld moet worden. Van vóór het overlijden tot na de uitvaart.
© 2016 Zirkoon mail