Door te luisteren en, soms tussen de regels door, te horen wat mensen echt willen
door rust te brengen en structuur te bieden
door vragen te stellen en informatie te geven
door mee te denken, mogelijkheden te benoemen.
Door aandacht te schenken.

Na het overlijden heeft de verzorging van de overledene de hoogste prioriteit:
wordt er thuis opgebaard of in een rouwcentrum
zijn er speciale wensen voor de verzorging:
kapsel, visagie keuze van kleding kist of wade.

Hierna komen beslissingen aan de orde die te maken hebben
met vorm en inhoud van de rouwbrief en alles wat hierin gemeld moet worden:
begraven of cremeren, wanneer en waar, condoleancebezoek en/of avondwake.
De kaart kan gedrukt worden op basis van een eigen ontwerp of idee.

Dan wordt de aandacht gericht op de uitvaart:
op welke manier geven we vorm aan dit afscheid,
wat past bij de overledene, wat geeft troost aan hen die achterblijven.
Wie vertelt er wat, wie leest er wat voor,
welke muziek hoort hierbij, welke beelden,
welke andere handelingen en attributen vertellen een verhaal.
Rituelen kunnen dat wat misschien niet te zeggen is
‘onder woorden brengen’.
Na afloop koffie met cake in de condoleanceruimte van het rouwcentrum of
een glas wijn met een hapje in het stamcafé, samen eten of naar een concert.

En daarna is er altijd nog een gesprek met familie:
wat heeft hen geholpen, wat heeft hen getroost.
Op verzoek denkt Zirkoon mee bij vragen over dankbetuiging, grafmonument, asbestemming.

Zirkoon onderscheidt zich in haar aanbod van producten en diensten:
het kan anders maar het hoeft niet.
© 2016 Zirkoon mail